През 2008 година КСБ ОП - Пазарджик учреди  награда,  която  да  е  символ  на добра  строителна практика и  добър строителен  мениджмънт.  Всяка  година  най-добрата  фирма  от  пазарджишка  област  ще я получава, след гласуване между членовете на камарата. Водещи при определяне на номинацията са личните качества на управителя. Той трябва да  умее да изгражда и мотивира екипи, да планира стратегически и да реализира положителни финансови резултати.
Отличените получават статуетка - прототип на древноегипетска либела. 

 

 АРХИВ "ЗЛАТНАТА ЛИБЕЛА"»

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Колективът на ПГСА гр. Пазарджик и ...

На 21.02.2019г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе училищния кръг на ...

Партньори