През 2008 година КСБ ОП - Пазарджик учреди  награда,  която  да  е  символ  на добра  строителна практика и  добър строителен  мениджмънт.  Всяка  година  най-добрата  фирма  от  пазарджишка  област  ще я получава, след гласуване между членовете на камарата. Водещи при определяне на номинацията са личните качества на управителя. Той трябва да  умее да изгражда и мотивира екипи, да планира стратегически и да реализира положителни финансови резултати.
Отличените получават статуетка - прототип на древноегипетска либела. 

 

 АРХИВ "ЗЛАТНАТА ЛИБЕЛА"»

Уважаеми строители, 

Сформирана е група за обучение по ЗБУТ. 
Семинара ...

По традиция в навечерието на коледните празници, Камарата на ...

           Професионална гимназия по строителство и архитектура – ...

Партньори