ПГСА - ГР. ПАЗАРДЖИК

П Р И Е М 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ПРОФЕСИИ:

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-МИ КЛАС-ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, 5- годишен срок за обучение:

1. СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА/СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  -  дневна форма,

5-годишен срок на обучение - 26 ученици чрез тест по български език и литература и математика;

2. ГЕОДЕЗИЯ/ГЕОДЕЗИСТ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК – дневна форма, 5-годишен срок на обучение –

13 ученици; чрез тест по български език и литература и математика;

3. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/БРОКЕР С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК – дневна форма, 5-годишен срок на обучение –13 ученици; чрез тест по български език и литература и математика;

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-МИ КЛАС-ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, 4- годишен срок за обучение:

1. СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА/СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК – дневна форма, 4-годишен срок на обучение – 13 ученици;

2. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН/ДИЗАЙНЕР - дневна форма, 4-годишен срок на обучение – 13 ученици;

3. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ/ЕЛЕКТРОМОНТЬОР - дневна форма, 4-годишен срок на обучение - 26 ученици;

4. СУХО СТРОИТЕЛСТВО/СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК– дневна форма, 4-годишен срок на обучение – 26 ученици;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка:

1.     Приемът на ученици с основно образование ще се извършва чрез конкурс по документи;

2.     Балът за класиране за всички специалности се образува като сбор от утроената оценка по математика и оценките по изобразително изкуство и технологии от свидетелството за завършено основно образование;

3.     За ученици с равен бал класирането ще се извърши по по-висок бал от свидетелството за основно образование.

4.     За попълване на незаетите места след ІІІ-ти етап на класиране:

-      На 29, 30 и 31.08.2016 година – подаване на документи;

-      На 01.09.2016 година се извършва класирането им;

-   На  02.09.2016 година – записване на учениците.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ, С. ВИНОГРАДЕЦ

П Р И Е М 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ПРОФЕСИИ:

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕС ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, 4- годишен срок за обучение:

Специалности

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Дневна форма на обучение

Професия: Електромонтьор

Специалност: Електробзавеждане на транспортна техника

Квалификация: II степен 

Правоспособност:

Водач на МПС категория "В".

Срок на обучение: 4 години

Тази професия има голяма стопанска и обществена значимост. Обучаващите се усвояват знания и умения из областта на механиката, двигателите с вътрешно горене, устройството и ремонта на пътно-строителните машини.

Усвояването на тази специалност гарантира сигурна работа и добро заплащане.

Професия: Монтьор на Транспортна техника

Специалност: Пътно-строителна техника

Квалификация: II степен 

Правоспособност:

Водач на МПС категория "В".

Машинист на пътно-строителни машини

Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит

Срок на обучение: 4 години

Тази професия има голяма стопанска и обществена значимост. Обучаващите се усвояват знания и умения из областта на механиката, двигателите с вътрешно горене, устройството и ремонта на пътно-строителните машини.

Усвояването на тази специалност гарантира сигурна работа и добро заплащане.

Професия: Монтьор на Подемно-транспортна техника

Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Квалификация: II степен 

Правоспособност:

Водач на МПС категория "В" и "С"

Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни и несамоходни шасита

Машинист на подвижна работна площадка

Водач на мотокари и електрокари във вътрешния транспорт на предприятията

Срок на обучение: 4 години

Изискаванията към съвременното строителство и транспорт са твърде високи. Тази професия осигурява добре подготвени кадри. Завършилите специалността могат да работят като автокранисти на кранове стрелови тип, монтирани на автомобилни и несамоходни шасита и като монтьори в ремонтни работилници на строителната механизация. 

Желаещите могат да продължат образованието си във всички висши учебни заведения.
 
КУРСОВЕ
Паралелно с обучението по професии е осигурено и обучението в КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ за придобиване на следните правоспособности:
1. Машинист на пътно-строителна техника
2. Машинист на автокранове с товароподемност до 16 тона 
3. Машинист на подвижни работни площадки                       
4. Водач на електрокари и мотокари
5. Водач на МПС категории "В", "С" и "Ткт"
 

Уважаеми строители, 

Сформирана е група за обучение по ЗБУТ. 
Семинара ...

По традиция в навечерието на коледните празници, Камарата на ...

           Професионална гимназия по строителство и архитектура – ...

Партньори