Програма на обученията през месец октомври 2017 г. в централния офис на КСБ в гр. София:

 •  Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа - 23.10.2017г. с начален час 9:00ч.
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството - 23.10.2017г. с начален час 9:00ч.
 • Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност - 23.10.2017г. с начален час 13:30ч.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ

1.Технически ръководители – 8 учебни часа.

Тематичен план:

 • Основи на управлението – основни функции на управлението;
 • Законова и нормативна уредба при управление на строеж: ЗУТ, Наредба № от 2004 г., Наредба № 3 от 2001 г. Наредба № 3 от 2010 г. Наредба РД 07/8 от 2008 г., Наредба 07-2 от 2009 г. и други;
 • Оперативно планиране на ресурсите на строителната площадка: работници, строителни продукти и механизация;
 • Оперативно организиране на дейностите на строителната площадка;
 • Организиране на доставките, логистика;
 • Използване на съвременен софтуер за планиране и отчитане напредъка на строителството;
 • Информация – същност на информацията. Използване на информацията за ефективно управление.

2.Проект мениджъри - 8 учебни часа.

Тематичен план:

 • Основи на управлението – основни функции на управлението;
 • Законова и нормативна уредба при управление на инвестиционни проекти;
 • Договори и договориране;
 • Организиране на проекта: организационни структури, разпределяне на правата и задълженията, формализиран документооборот;
 • Оперативно управление на проекта: оперативно планиране, организиране, отчитане, оценка, преразпределяне на ресурсите;
 • Използване на съвременен софтуер за планиране и отчитане на напредъка на строителството;
 • Информация – същност на информацията. Използване на информацията за ефективно управление. 

Лектор на обученията е доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев -  УАСГ, Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството.

Заявка за участие можете да направите на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,

Mobile: + 359 878401478, Tel: +359 (2) 806 24 31 , Mobile: + 359 878 971 083 

 

Уважаеми строители,

 

Професионалната гимназия по строителство и архитектура
провежда ежемесечни курсове по ЗБУТ:
Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството;
Координатор по безопасност и здраве в строителството.
 • За контакт:
 • гр.Пазарджик- 4400
 • ул."Кочо Честименски" №33
  Телефон: 034/ 44 26 67
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Работно време :
  От понеделник до петък: 08.30-17.00ч.

Уважаеми строители, 

Сформирана е група за обучение по ЗБУТ. 
Семинара ...

По традиция в навечерието на коледните празници, Камарата на ...

           Професионална гимназия по строителство и архитектура – ...

Партньори