Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

П О К А Н А

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ,

преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

предлагат на Вашето внимание семинар на тема: 

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 юни 2018 г.

 ЛЕКТОРИ:

Бонка Дечева – съдия във Върховен касационен съд

Светлана Калинова – съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова - съдия във Върховен касационен съд

 П Р О Г Р А М А

 Първи ден /29.06. - петък/

 13.00 – Регистриране на участниците 

13.15 – Откриване на семинара – Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

13.30 – 15.00 - Способи за придобиване право на собственост и други вещни права. Придобивна давност. Защита на собствеността.

Лектор: Бонка Дечева

15.00 – 15.30 - Кафе пауза

15.30 – 17.30 – Актуална съдебна практика по съдебна делба.

Лектор: Светлана Калинова

Втори ден /30.06. - събота/

9.00 - 10.30 - Съсобственост. Етажна собственост. Жилищностроителна кооперация. Вземания на владелеца срещу собственика.

Лектор: Камелия Маринова

10.30 – 11.00 - Кафе пауза

11.00 – 12.30 - Актуална съдебна практика във връзка с урегулиране на недвижими имоти – правни режими, действие по отношение на вещните права, действаща нормативна уредба./първа част/

Лектор: Камелия Маринова

12.30 – 14.00 - Обедна почивка

14.00 – 15.30 - Актуална съдебна практика във връзка с урегулиране на недвижими имоти – правни режими, действие по отношение на вещните права, действаща нормативна уредба./втора част/

Лектор: Камелия Маринова 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая –  30 лв.

Срок за записване: най-късно до 27.06.2018г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-veshtno-pravo-29-30-06/

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Иглика Ганева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата: 

ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

 

Партньори