Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 
15-05-2018-063-ПП „Проектиране и изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор в база за отдих „Къпина“ – Боровец”15 май 2018

Обява - 15.05.2018
Представяне на участник - прил. № 1 - 15.05.2018
Техническа спецификация - прил. № 2 - 15.05.2018 
Задание за проектиране - прил. № 3 - 15.05.2018
Техническо предложение - прил. № 4 - 15.05.2018
Ценово предложение - прил. № 5 - 15.05.2018
Декларация по чл. 54 - прил. № 6 - 15.05.2018 
Проект на договор - прил. № 7 - 15.05.2018

Партньори