Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

на КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ

свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 23 ноември 2017 г. от 9:00 часа

в Интер Експо център, зала Мусала,

София, бул. „Цариградско шосе“ 147 

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на КСБ от 1.09.2016 г. до 31.08.2017 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността за 2017 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС).
 3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ.
 4. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2016 г.
 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС за периода 10.2016 до 10.2017 г.
 6. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2018 г.”
 7. Приемане на бюджет на КСБ за 2018 г.
 8. Приемане на промени в ПРВВЦПРС във връзка със следните изменения в ЗКСтр:

8.1.      ДВ, бр. 13 от 7.02.2017г., в сила от 11.02.2017 г.и

8.2.      ДВ,  бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.

 1. Разни.

Канят се за участие:

 • делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както и членовете на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав  като представители на редовни членове на КСБ;
 • делегатите по избор – избраните през 2016 г. на Общите събрания на ОП на КСБ представители на редовни членове на КСБ;
 • представители на асоциираните членове на КСБ /само с право на съвещателен глас/.

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове ще се извършва от 8.00 часа в деня на събранието.

 

Партньори