В Пазарджик са завършени всички 41 сгради със сключени договори за обновяване.

 

ОБОБЩЕНИЕ

Обща Прогнозна стойност OП.............................

................59 279 138

Брой сключени договори....................................

...........................125

Стойност на сключени  договори без ДДС.........

................37 071 482

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради»

Регистър на заявените искания за финансиране в ББР»

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Колективът на ПГСА гр. Пазарджик и ...

На 21.02.2019г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе училищния кръг на ...

Партньори