Сградата, която е паметник на културата, бе обновена по проект ...

   

ПОКАНА

ДО

ВСИЧКИ МАЛКИ ФИРМИ И ЛИЦА,

ЖЕЛАЕЩИ ДА ЗАПОЧНАТ СВОЙ ...

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

От 25.05.2018 ...

Партньори