Сграда на годината 2018 - Жилищни и общественообслужващи сгради - Строител Пимо СВ ООД
Сграда на годината 2018 - санирани сгради по програми за енергийна ефективност - Строител - Заводски строежи ПС - Пазарджик ЕАД
Сграда на публиката 2018 - Строител Артстрой Про ООД

За 11-та поредна година областното представителство на Камара на ...

Уважаеми строители,

 

На заседание на Областния съвет на КСБ ...

Редовното Общо събрание (ОС) на Камарата на строителите в България ...

Партньори