Сграда на годината 2018 - Жилищни и общественообслужващи сгради - Строител Пимо СВ ООД
Сграда на годината 2018 - санирани сгради по програми за енергийна ефективност - Строител - Заводски строежи ПС - Пазарджик ЕАД
Сграда на публиката 2018 - Строител Артстрой Про ООД

Началото на инициативите, посветени на  60-годишнината на гимназията, ...

До училищното ръководство, педагогическата колегия, служителите и ...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Колективът на ПГСА гр. Пазарджик и ...

Партньори