Сграда на годината 2018 - Жилищни и общественообслужващи сгради - Строител Пимо СВ ООД
Сграда на годината 2018 - санирани сгради по програми за енергийна ефективност - Строител - Заводски строежи ПС - Пазарджик ЕАД
Сграда на публиката 2018 - Строител Артстрой Про ООД
Община Сърница с още един одобрен проект по „Красива България” за 228 ...
Официалната церемония „Откриване на обект“ 4 след приключването на ...

Партньори