Уважаеми строители, 

Сформирана е група за обучение по ЗБУТ. 
Семинара ...

Програма на обученията през месец октомври 2017 г. в централния офис ...

FIDIC ви кани на първото акредитирано обучение на български език:

...

Партньори